Què fem

La fundació és promoguda pel grup Mullor per potenciar les activitats de caràcter social desenvolupades històricament.

Serveis de formació

El nostre equip de la Fundació és especialista en formació en serveis auxiliars i facilities a persones vulnerables (persones migrants, persones de llarga desocupació i persones amb discapacitat intel·lectual).

Aquesta experiència la posem al servei dels col·lectius beneficiaris de la fundació, d’altres entitats socials, associacions de pares, associacions, així com d’empreses que volen millorar la capacitació del personal per assolir els objectius de la fundació.

Serveis d’avaluació, valoració i feedback a les persones

Creiem en el valor de la col·laboració a l’àmbit de recursos humans.

Creiem en el saber fer específic i posar l’experiència acumulada i els recursos disponibles per aportar valor a les persones vulnerables i les organitzacions.

Serveis de selecció de persones amb discapacitat per organitzacions i empreses

El nostre objectiu és la inserció laboral de persones vulnerables. I particularment també les persones amb discapacitat. Creiem en el valor de la col·laboració amb empreses i entitats socials per a aquests objectius.

Obtenim millors resultats treballant en equip.

Serveis d’acompanyament a la inserció de persones per organitzacions i empreses

Creiem en el valor de la col·laboració amb empreses i entre entitats socials aportant cadascuna el know-how específic i els recursos disponibles per aconseguir inserir laboralment persones vulnerables. Treballant en equip i unint voluntats aconseguim resultats.

Serveis  administratius CET

El nostre Centre especial de treball SELID ofereix serveis administratius per a les empreses que vulguin crear oportunitats laborals per a persones vulnerables.

Creiem en el valor de l´especialització i la col·laboració en l´àmbit de recursos humans.

Creiem en el saber fer específic i posar l’experiència acumulada per aportar valor a les persones vulnerables i les organitzacions.

Col·laboració amb CET socials

Creiem en el valor de la col·laboració. Ajudem sempre que podem a les entitats socials que poden oferir un valor afegit a les empreses perquè a través del coneixement d’aquests serveis les empreses puguin valorar fer una compra de proximitat i alt valor social.

Serveis facilities CET

A nostre Centre especial de treball SELID ofereix serveis “facilities” per a les empreses que desitgeu crear oportunitats laborals per a persones vulnerables.

Creiem en el valor de l’especialització i de l’orientació al servei.

Creiem en l’experiència acumulada per aportar capacitats a les organitzacions amb equips organitzats per ser capaces de donar resposta a les necessitats de serveis externs.