La missió

Millorar el desenvolupament sociolaboral de les persones en situació de vulnerabilitat i la cohesió de la societat, mitjançant la col·laboració entre les empreses i la societat civil.

Més sobre la nostra missió

 • Promoure la integració sociolaboral i el desenvolupament professional de persones en situació vulnerable.
 • Molt particularment promoure la integració sociolaboral i el desenvolupament professional de persones amb diversos graus i tipus de discapacitat.
 • Promoure la responsabilitat social de les empreses, de tots els seus treballadors, i en particular de les persones amb més capacitat de decisió a les organitzacions.
 • Promoure l’impacte positiu de les empreses al territori geogràfic i humà proper a través del consum responsable i la proximitat.
 • Fomentar la sincronia entre les empreses, les famílies i la societat.

La visió 

Ser una entitat que desenvolupa i crea sostingudament oportunitats sociolaborals per a persones vulnerables amb un conjunt d’activitats creixents i duradores al llarg del temps, mitjançant la sinergia amb empreses amb sensibilitat social.

Més sobre la nostra visió

 • Promoure l’ocupació de persones amb més vulnerabilitat, ja sigui per circumstàncies laborals, diversitat funcional, edat, abús, migració forçosa o qualsevol altra raó.
 • Promoure i participar en la difusió, la formació, la sensibilització i l’assessorament sobre la possibilitat d’ocupació de persones vulnerables.
 • Promoure accions, des de les empreses, de prevenció o remeiació de situacions de vulnerabilitat en edat laboral.
 • Promoure i participar en accions que ajudin a conciliar i alinear el funcionament de les empreses i de la societat en conjunt amb les necessitats de les famílies.
 • Promoure i participar en iniciatives de suport a les persones que a més de treballar alhora s’encarreguen dels familiars dependents.
 • Promoure i participar en el comportament responsable tant de les empreses amb lentorn com de les persones amb les empreses.
 • Promoure i participar en el consum de primeres matèries i subministraments sostenibles i de proximitat.
 • Promoure i participar en activitats de formació i sensibilització per a persones dels grups objectiu, fins i tot abans o després de la vida laboral.
 • Promoure i participar en activitats públiques i socials que promoguin levolució dels entorns de treball de les empreses, i de la societat en general, en línia amb els objectius de la fundació.
 • Promoure i participar en col·laboracions i projectes conjunts amb i entre empreses, entitats socials o altres parts interessades per assolir els objectius de la fundació.

Els valors 

Respecte, superació, compromís, efectivitat, flexibilitat i proactivitat

Els nostres valors

 • Respecte: A la Fundació Mullor el tracte humà i la gestió de la diversitat són pilars en la convivència i en la col·laboració amb les persones beneficiàries, les que col·laborem i les empreses clients. Reconeixem el potencial social de les empreses, i tenim confiança en el valor de la col·laboració per aconseguir-ne més.

 • Superació: Som inconformistes, ens il·lusionen noves metes. Aconseguim nous propòsits a base de constància, professionalitat i positivisme. Admirem el potencial de desenvolupament de les persones i les organitzacions. Volem superar expectatives, de capacitat i de tracte.

 • Compromís: Honestedat, tracte just i sincer, generant entorns segurs i fiables. Cap a la societat. Cap als col·laboradors que ens donen confiança per treballar en projectes conjunts. I també vers l’equip humà directe o indirecte que treballa amb responsabilitat en projectes vinculats a la fundació.

 • Efectivitat: Professionals, amb estratègia i mètode, donant resposta i comunicant a temps segons acords preestablerts. Amb rigorositat. Són la clau per a la qualitat i el resultat sostenible. L’efectivitat pot ser més alta quan hi col·laborem.

 • Flexibilitat: Amb una mirada oberta i propera, en l’actitud i el servei ens adaptem als requeriments, les circumstàncies i les situacions personals, professionals i familiars de cada persona del nostre equip. Sempre disposats a innovar per donar resposta a les persones i les empreses client.

 • Proactivitat: No vol dir només anticipar-se o prendre la iniciativa. També és construir des del diàleg, l’empatia i la participació, per fer que succeeixin les coses. Tant internament com externament cap a persones beneficiàries, col·laboradores i empreses client.

Més sobre els nostres valors

 • El caràcter de la nostra gestió com a fundació ve determinat i ho formalitzem en aquests valors.
 • Aquests valors són la nostra referència i el patró per a la millora contínua dels nostres processos de col·laboració amb organitzacions i persones. I també, d’exercici individual i col·lectiu com a organització.
 • Els nostres valors són fruit de l’experiència consolidada dels darrers 15 anys en què hem ajudat a generar oportunitats laborals per a persones vulnerables, tant directament com en col·laboració contínua amb entitats socials.
 • Tant de les activitats de suport al desenvolupament laboral de persones com de les activitats de formació hem pogut constatar i admirar el potencial de desenvolupament individual a nivell humà i professional. Més enllà de les circumstàncies personals, professionals i familiars de cadascú.
 • Després d’anys d’operativa en formació, selecció i desenvolupament de persones, s’ha format una experiència i una dinàmica de projectes de contribució social que es tradueix positivament davant del nostre entorn humà i professional.
 • Aquesta experiència, ampliada contínuament amb projectes específics nous, és aplicable tant internament a les persones dels nostres projectes, com a una activitat oferta a tercers.