Avís legal

La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per Mullor, S.A. És per això que en compliment del que exigeix la Llei 34/2002 se l’informa que la present pàgina i el seu domini pertany a Mullor, SA amb CIF A08440323 i domicili social en Carrer Marquès de Sentmenat, 74, baixos, 08029, Barcelona.

El domini fundaciomullor.com és titularitat de Mullor, SA amb CIF A08440323 titular dels drets de propietat intel·lectual sobre les webs i els seus continguts, sense perjudici dels drets legítims de tercers. La societat titular està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb CIF A08440323 i té el seu domicili a l’efecte de el present Avís Legal en Carrer Marquès de Sentmenat, 74, baixos, 08029, Barcelona. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres al següent correu electrònic: mullor@mullor.com.


Informació de tractament de dades de caràcter personal

En compliment del deure legal d’informació establert en la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en l’article 13 de Reglament (EU) 2016/679 se’ls facilita la següent informació bàsica relativa a les dades personals facilitades.

Responsable del tractament
Mullor, S.A.
A08440323
Carrer Marquès de Sentmenat, 74, baixos, 08029, Barcelona
902504405
mullor@mullor.com

Finalitats del Tractament
Tractem la informació que ens facilita per tal de complir amb el deure d’informació prèvia i serveis proporcionats per la nostra empresa. S’utilitzarà el seu correu electrònic per gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciti i per facilitar-li ofertes de productes i serveis nous que puguin ser del seu interès. Les dades personals proporcionades seran conservades el temps mínim necessari per complir la finalitat per a la qual els va facilitar, així com per atendre les responsabilitats que es puguin derivar de les dades subministrades i de qualsevol altra exigència legal.

Legitimació del Tractament
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment previ per enviar-li informació sobre productes i serveis i l’interès legítim del responsable en donar-li resposta a les qüestions plantejades.

Destinataris
Si sol·licita informació dels nostres serveis no està prevista cap cessió. Si finalment contracta algun dels nostres serveis les cessions previstes seran les mínimes i necessàries per al correcte compliment del servei contractat, la seva formalització, pagament i facturació. NO es preveuen transferència de dades a tercers països

Drets
Vostè té dret a obtenir informació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i cancel·lació sobre les seves dades personals. En qualsevol moment l’interessat pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament, així com la possibilitat d’acudir davant l’autoritat de control competent (AEPD).

Procedència
Les dades personals procedeixen de la persona interessada i/o de proveïdors als quals hagi prestat el seu consentiment. La categoria de dades que tractem són: identificatives (nom, cognoms, DNI, telèfon), adreces postals i electròniques per a comunicacions A causa de l’activitat principal i als serveis contractats i/o sol·licitats NO es tracten dades especialment protegides.

Política sobre xarxes socials (LOPD-RUE)

En compliment del que disposa Reglament Europeu UE de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 2016/679, Mullor, SA informa que compta amb presència i vincle en la seva WEB amb xarxes socials Facebook, Instagram i Twitter i els dona ús per a mantenir informat als seus clients dels productes, serveis i novetats, així com a plataforma de difusió de les seves activitats formatives per tot això els informem que;

Les dades recollides mitjançant aquestes xarxes socials són tractats d’acord amb els requisits legals exigits en el Reglament UE de Protecció de Dades. Si vostè considera interessant ser el nostre FAN / SEGUIDOR en aquest tipus de xarxes socials, sàpiga que per seguir-nos vostè està cedint les seves dades a aquestes plataformes i haurà per això de conèixer i acceptar l’ús que aquestes plataformes fan de les seves dades.

Així mateix, li vam indicar que Mullor, SA no tractarà les seves dades per a un altre fi que no sigui únicament i exclusivament el consentit per l’usuari i acceptat, complint d’aquesta manera el principi de qualitat que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

L’interessat podrà donar-se de baixa en aquestes xarxes socials, amb un senzill “ja no m’agrada” si bé posem a la seva disposició el següent correu electrònic mullor@mullor.com per tal de facilitar la comunicació per a qualsevol dubte amb relació al seu tractament, denúncia de fotos, etc.

Registre d’usuari

En utilitzar la WEB www.mullor.com l’usuari no sempre ha de facilitar un nom, un correu electrònic sinó que pot optar per navegar a la web sense necessitat de registre. Només si desitja sol·licitar informació a través del formulari de contacte ha de facilitar les dades mínimes requerides i acceptar la política i privacitat.

Acceptant la política de privacitat dona el seu consentiment exprés perquè li facilitem la informació sol·licitada així com per a la possible recepció de butlletins amb informació sobre ofertes, als efectes declara que tota la informació subministrada a l’hora de sol·licitar la informació és vertadera, completa i precisa i que de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 havent d’acceptar el seu tractament.

La persona que sol·liciten informació sobre serveis o productes oferts a la WEB autoritza expressament a Mullor, SA perquè procedeixi a incloure les seves dades en el seu registre d’activitats automatitzat concretament denominat “COMUNICACIONS I CONTACTES WEB” d’acord amb l’article 30 del Reglament Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 resultant que les dades de caràcter personal que proporcionats en els camps del formulari són necessaris per a l’adequada prestació de sol·licitud d’informació la recollida té com a finalitat.:

  • Poder oferir resposta a la seva sol·licitud.
  • Mantenir-lo informat d’ofertes i promocions similars a les contractades.

Limitació de responsabilitat

Mullor, SA efectua els majors esforços per a l’actualització, manteniment i funcionament del seu lloc web, oferint a l’Usuari aquest lloc com una eina per a la informació corporativa i de serveis, però, Mullor, SA no pot garantir l’absència de fallades tècniques, la seguretat total del servei WEB, ni que el mateix aquest operatiu les 24 hores del dia, set dies a la setmana en tot moment.

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta WEB és propietat de Mullor, SA els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat anunciant en aquesta, són propietat exclusiva d’aquesta i altres anunciants conforme a les seves WEBs corporatives, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, foto, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són propietat de Mullor, SA.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets d’autor, propietat intel·lectual i marques de tercers si els hagués estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Mullor, SA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Mullor, SA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat a conseqüència de la incorrecta utilització de la WEB que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

Legislació aplicable

Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal UE 679/2016 de 27 d’abril de 2016 i Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.